Dress To ‘Im’ Press

Kleden om te imponeren, met het mes op de keel.
In onze carrière, op school, in het verkeer, in de politiek en vriendschapsrelaties … bijna overal worden we bewust of onbewust onder druk gezet.
Deze combinatie vertaalt de polariteit in onze maatschappij, zwichten of presteren.